top of page

 

Workshops Praktijk Goedhart

 

 

 

In delen betalen

Wanneer in één keer betalen een probleem voor jou vormt, is het mogelijk om in delen te betalen.

Vermeld dit a.j.b. in je aanmeldingsmail wanneer je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.

Workshop bij jou thuis

Wanneer de workshop bij jou thuis gehouden kan worden, is het mogelijk om de workshop zelf gratis te volgen. 

Mail voor informatie: nicoletgoedhart@gmail.com

Inschrijven

Wanneer je je op erg korte termijn (bijv. 1 á 2 dagen) voor een workshop wilt inschrijven, bel dan met

Nicolet: 06-18912785.

 

Inschrijfvoorwaarden

¥     Je kunt je voor een workshop alleen inschrijven per mail. Deze inschrijving wordt als bindend beschouwd. 

¥     Na inschrijving ontvang je een factuur voor deelname aan de betreffende workshop.

¥     Je wordt verzocht de betaling na ontvangst van de factuur over te maken  met vermelding van de workshopdatum.

¥     Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum doch uiterlijk een week voor de workshop.

¥     Bij inschrijving korter dan een week voor de workshop, betaal je per ommegaande.

¥     Je recht op deelname is pas gegarandeerd zodra de factuur betaald is.

¥     Uitzonderingen alléén in overleg.

¥     Wij behouden ons het recht de workshop te annuleren bij onvoldoende deelname. 

Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht, waarna hun betaalverplichtingen vervallen. Het eventueel reeds betaalde inschrijfbedrag wordt per ommegaande teruggestort dan wel wordt de inschrijving in overleg verplaatst naar een volgende workshop.

 

 

Annuleringsvoorwaarden

Het kan gebeuren dat je door dringende omstandigheden van je inschrijving moet afzien. Afhankelijk van het tijdstip van annulering worden er kosten in rekening gebracht. 

Na inschrijving zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

¥     Meer dan 10 dagen voor de workshop: 35 euro administratiekosten.

¥     10 tot 5 dagen voor de workshop: restitutie van 75% – minus 35 euro administratiekosten.

¥     4 tot 1 dagen voor de workshop: restitutie van 50% – minus 35 euro administratiekosten.

¥     In gevallen van overmacht kunnen we je deelname verschuiven naar een andere datum.

¥     Overmacht ter beoordeling door Praktijk Goedhart en aanvraag daarvoor alléén per mail: nicoletgoedhart@gmail.com

¥     Deelname is persoonlijk. Bij verhindering is het echter wel mogelijk een vervanger te laten deelnemen.

       Neem hiervoor wel altijd contact op: nicoletgoedhart@gmail.com

bottom of page