top of page

SBF voor kinderen

Het is voor kinderen van groot belang dat ze hun lichaam goed bewonen. Dat is immers voorwaarde om tot een evenwichtige ontwikkeling te komen!

Soul Body Fusion kan daar een goede hulp bij zijn.

Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor kinderen niet lekker in hun vel zitten:

- angst

- allergie

- ziekte

- belastende medische ingrepen

- (geboorte-) trauma

- prikkelgevoeligheid

- slecht slapen

- nare dromen

- boosheid

- verdriet

- pestproblematiek

- scheiding van ouders

- stress over school(prestaties) 

Jonge kinderen

Een jong kind kan heel goed geholpen worden met sessies die in dezelfde ruimte worden gegeven als waar het kind speelt of slaapt. Het hoeft dan niet tegenover Nicolet te zitten en ook niet bewust te zijn dat er 'iets speciaals' gebeurt. De resultaten zijn veelal positief omdat jonge kinderen de intentie van SBF gemakkelijk oppikken uit hun omgeving. Vaak zijn de sessies wat korter.

Een serie van drie sessies wordt aanbevolen.

Oudere kinderen

Kinderen vanaf ongeveer 12 jaar kunnen een sessie bewust ontvangen in de praktijk of bij hen thuis.

De sessies worden vaak aangepast in tijd, afhankelijk van wat het kind nodig heeft.

In een kort gesprek vooraf legt Nicolet uit wat een kind kan verwachten en waar het zelf op kan letten.

Een serie van drie sessies wordt aanbevolen.

Sessies SBF door ouders

Het is heel goed mogelijk om als ouder SBF te verzorgen voor je eigen kind. Een ééndaagse workshop is voldoende om aan de slag te kunnen!

Lees hier verder over de workshops

Image by Arron Choi
About

Soul Body Fusion op school

Nicolet heeft haar achtergrond in het onderwijs.

Tijdens het werken met kinderen in groepsverband èn individueel, merkte ze dat Soul Body Fusion een prachtig middel kan zijn om het welzijn van kinderen te vergroten.

Individueel helpt Nicolet met goed resultaat leerlingen die last hebben van slaapproblemen, onzekerheid, spanning, schoolgerelateerde stress, (faal-)angst, verdriet, ASS, AD(H)D, verslavingsgevoeligheid en prikkelgevoeligheid.

Het boeken van de sessies verloopt via de ouders en soms op advies van een leraar/docent.

Mail nicoletgoedhart@gmail.com

Voor groepen kinderen waar problemen spelen (onveilig sociaal klimaat, pestproblematiek, onrust) faciliteert Nicolet sessies Soul Body Fusion op afstand. De resultaten zijn zeer positief!

Sessies voor schoolklassen worden door scholen of leraren/ docenten geboekt.

Mail nicoletgoedhart@gmail.com.

SBF door leraren en docenten

Leraren en docenten kunnen ook zelf Soul Body Fusion inzetten voor individuele leerlingen of groepen. Een ééndaagse workshop is voldoende om aan te slag te kunnen!

Lees hier verder over de workshops

foto nic.jpg
Services
bottom of page